Natuurbehoud

[ Natuurbehoud | Brabants Landschap ]

BRABANTS LANDSCHAP strijdt voor het behoud van natuur- en landschapsschoon in Noord-Brabant. Soortbescherming (b.v. van weidevogels, Steenuil en Kerkuil) is bij ons een onderdeel van het Coordinatiepunt Landschapsbehoud. Brabants Landschap zet zich ook in voor natuur en landschap buiten de grotere natuurgebieden, het gaat daarbij om behoud, herstel en ontwikkeling van landschapselementen in het agrarisch gebied.

| Tel: | GA NAAR SITE
Syndicate content