[ Waterfilters | Ecofyt ]

ECOFYT is ontstaan in 1992 en is het eerste Nederlandse bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het ontwerpen en aanleggen van helofytenfilters. Tot het assortiment behoren:

* infiltratievoorzieningen,
* vloeivelden,
* horizontaal doorstroomde helofytenfilters en vooral:
* verticaal doorstroomde helofytenfilters.

Op het ogenblik wordt er al meer dan 375.000 m³ water per jaar gereinigd door onze filters (dat is meer dan een miljoen liter per dag!)
Toepassingen van deze natuurlijke wijze van afvalwaterbehandeling vindt men vooral in het buitengebied, daar waar riolering een onnodig dure oplossing is. Voorbeelden zijn: woonhuizen, melkveehouderijen en campings. Maar ook op het gebied van oppervlaktewater en afstromend regenwater zijn helofytenfilters een interessante optie.
Al in het voorjaar van 1994 heeft ECOFYT haar eerste proefinstallatie bij een melkveebedrijf gerealiseerd. Waterschap De Dommel verrichtte hier onderzoek naar de zuiveringsprestaties van het systeem. De ervaringen van de eerste drie jaar zijn verwerkt in een zeer positief rapport van de GTD van de waterschappen Dommel, Aa en Maaskant, wat ons enorm gestimuleerd heeft om door te gaan.

Oirschot | Tel: 0499-550328 | GA NAAR SITE info@ecofyt.nl